Χρονιά Αλέξη Ακριθάκη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση “Αλέξης Ακριθάκης | Εν κινήσει”, με έργα του ανατρεπτικού ζωγράφου του 20ού αιώνα.