Τι βρίσκουν cool οι έφηβοι (13-17) στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποια είναι τα πιο Cool Brands γι’ αυτούς. Το “Cool” είναι μια ένδειξη για το τι τραβάει την προσοχή των ανθρώπων, τι τους κάνει να ενθουσιάζονται, και μπορεί να λειτουργεί συχνά ως εκδήλωση για τις…