Ο Covid-19 μας έμαθε να “μένουμε σπίτι” αλλά και να δουλεύουμε, να μαθαίνουμε, να αγοράζουμε και να ψυχαγωγούμαστε online, αποδεικνύοντας πως η ώρα για ψηφιακό μετασχηματισμό και επικοινωνία είναι τώρα.