Τα ακρωνύμια χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους μας καθημερινά, βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε πιο σύντομα αλλά ουσιαστικά μηνύματα. Ας δούμε μερικά από τα πιο συνήθη.