Η αναδρομή της Google όσον αφορά το “Έτος στην Αναζήτηση” δίνει έμφαση στις στιγμές εκείνες που καθόρισαν το 2016. Η δραστηριότητα στην αναζήτηση αποδεικνύει όχι μόνο πως οι καταναλωτές στρέφονται στη Google, αλλά παρέχει και πολύτιμες πληροφορίες για τους marketers – ειδικά τη στιγμή που…